Kine voor kinderen

Typ10©

De methode Typ10© is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren.

Typ10© is compleet het tegenovergestelde van wat je gewoon bent van een typmethode. Er wordt via speelse en kindvriendelijke oefeningen gebruik gemaakt van verschillende leerkanalen samen (visueel, auditief, tactiel,proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen…) om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.

Typ10© kort samengevat:

  • Leer blind typen in 10 weken. (1 u les per week en elke dag 10 minuten thuis oefenen.)
  • Vanaf 8 à 9 jaar indien de vingertjes motorisch voldoende ontwikkeld zijn, dit is tijdens de eerste les te evalueren.
  • De eerste 5 lessen wordt er enkel gewerkt op een klavier, daarna dient de leerling een eigen laptop mee te brengen.

De cursus is uiterst geschikt voor kinderen met automatisatieproblemen, fijn motorische problemen, leerproblemen, dyspraxie of zelfs dyslexie,…

Maar natuurlijk heeft iedereen in onze huidige gecomputeriseerde wereld baat bij blind leren typen. Zeker met het leren programmeren in het vooruitzicht is het zeer nuttig dat de kinderen reeds op voorhand typles gevolgd hebben.

Typ10© is dus niet enkel voor kinderen met leerstoornissen maar voor iedereen!