Kine voor kinderen

Kritische ontwikkelingsbegeleiding (KOB)

Men gaat ervan uit dat lichamelijke onevenwichten een grote rol spelen in het minder goed functioneren van een kind op schools vlak en in het dagelijks leven.

Lichamelijke onevenwichten kunnen leiden tot leerproblemen, faalangst, frustratie…

Kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx is een therapievorm waarbij het volledige ‘systeem‘ terug in evenwicht gebracht wordt. Er wordt steeds gestart vanuit de actuele mogelijkheden van het kind. Tijdens de therapie wordt er lichaamswerk gedaan en wordt er met oefenmateriaal gewerkt. Via opdrachtsituaties wordt er gezocht naar het kritisch niveau. Dit is het niveau dat nauw aansluit bij het huidig kunnen maar tegelijkertijd ook voor een uitdaging zorgt daar het iets moeilijker is. Op deze manier zal het kind verder ontwikkelen en een succeservaring beleven.
Voor meer info: www.vkohendrickx.be