Onze aanpak

Voor een afspraak bij Versane kan u telefonisch contact met ons opnemen of via mail.

Kine voor kinderen 

Intake 
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er informatie verzameld om een beeld te krijgen van de problematiek bij uw kind en de hulpvraag. Reeds afgenomen testen door Clb kan u meebrengen.

Testing 
Er zullen, afhankelijk van de hulpvraag, gestandaardiseerde testen afgenomen worden om de moeilijkheden van uw kind in kaart te brengen. U krijgt hiervan een uitgebreid verslag wat met u besproken wordt.

Therapie
Afhankelijk van de noden zal er een individueel therapieplan opgemaakt worden, wat regelmatig door ons geëvalueerd en bijgestuurd wordt afhankelijk van de evolutie bij uw kind.
Nadat we van u, als ouder, de toestemming gekregen hebben kunnen we ook het verloop van de behandeling bespreken met de leerkrachten. Indien uw kind van andere professionelen ondersteuning krijgt kunnen we ook met hen contact opnemen.

Financieel
Mits voorlegging van een doktersvoorschrift is terugbetaling mogelijk. Wij zijn gedeconventioneerd en hanteren volgende tarieven:

-therapie in de praktijk: €32 voor 30 min

-therapie op huisbezoek: €34 voor 30min

 

Kine voor vrouwen

Graag bekijken we samen welke therapie voor u het beste aansluit bij uw noden en hulpvraag.