Kine voor kinderen

Obesitasbegeleiding bij kinderen

Obesitas bij kinderen is een risicofactor voor gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd. Het is belangrijk om hier op kinderleeftijd aan te werken. Daarom zetten we in eerste instantie in op preventie.

Zowel kinderen met overgewicht en obesitas kunnen bij ons terecht om aan hun lichaamsgewicht en gezondheid te werken. Ook kinderen die graag meer energie zouden willen, kunnen aansluiten.

In kleine groepjes gaan we samen sporten op een leuke en motiverende manier. Zowel individuele als groepsopdrachten worden verwerkt in de sessies. Je komt vooraf op gesprek om de individuele doelstellingen te bespreken. Zo kan elk kind naar zijn eigen doelen werken in het gezelschap van gelijken. Iedereen krijgt een beweegdagboek mee om de evoluties te noteren. Dit is een extra stimulans om de motivatie hoog te houden.

Indien gewenst kan een aangepast voedingsschema opgemaakt worden.