Kine voor kinderen

Psychomotoriek

Psychomotoriek betekent het samengaan van de geest (psyche) en het bewegen (motoriek). Bewegen wordt als uitgangspunt genomen voor de therapie. Een goede ontwikkeling van de motoriek heeft een positieve invloed op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Het richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel.

Toepassingsgebieden

  • Fijnmotorische vaardigheden
    • Tekenen, knippen, handvaardigheid
  • Grafomotorische problemen
    • Schrijfvaardigheid
  • Visuomotorische en visueel- ruimtelijke problemen
    • Werkveld, oog- handco√∂rdinatie, lateralisatie