Kine voor vrouwen

Manuele lymfedrainage (ad modem Vodder)

Manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren.

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, onder meer het vervoer van hormonen, zenuwprikkels of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) alsook het uitwisselen van stoffen en gassen (b.v. bouw- en afbraakstoffen, zuurstof en koolzuurgas).

De manuele lymfedrainage van Dr Vodder stimuleert enerzijds de drainerende werking  van het lymfestelsel om zo het teveel aan vocht ( zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via de lymfebanen af te voeren en anderzijds heeft het een voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.

Ze heeft als doel eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit ( weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

 

Tarief

  • €32 voor 30 min
  • €48 voor 45 min

(tussenkomst van mutualiteit is mogelijk mits het voorleggen van een doktersvoorschrift)