Psychologie

Intelligentieonderzoek IQ test

In onze praktijk wordt de mogelijkheid tot intelligentieonderzoek aangeboden. Een intelligentieonderzoek wordt geadviseerd wanneer de schoolresultaten niet binnen de verwachtingen liggen. Er kan ook eventuele hoogbegaafdheid gediagnosticeerd worden. Ook wordt nagegaan waar de persoon goed in is, wat zijn/haar sterke en minder sterke kanten zijn en wat er tot nu toe is opgenomen. Een IQ test meet de cognitieve capaciteiten van een persoon.

Wij hanteren de WISC-V-NL (Wechsler Intelligence Scale for Children-V). Deze test is een klinisch instrument voor een uitgebreid onderzoek naar de intelligentie van kinderen tussen 6 en 16 jaar en 11 maanden. Het totale intelligentiequotiënt van het kind wordt bepaald door primaire indexscores. Specifieke cognitieve gebieden worden benaderd, namelijk de Verbaal Begrip Index, de Visueel ruimtelijk Index, de Werkgeheugen Index, de Fluid Redeneren Index en de Verwerkingssnelheid Index.

De afnameduur is maximaal 100 minuten en gebeurt individueel.