Kine voor kinderen

Bedplassen

Als een kind ouder is dan vijf jaar en ’s nachts de plas niet kan ophouden of naar het toilet kan gaan, spreken we van bedplassen. Een kind is pas zindelijk wanneer het zowel overdag als ’s nachts continent is.

Bedplassen is niet toe te schrijven aan te veel te drinken of te diep slapen. De kinderen die in bed plassen, hebben gewoon niet door dat ze ’s nachts naar het toilet moeten.

Tijdens de therapie starten we met educatie van zowel kind als ouders. Aan de hand van tekeningen en verhalen leggen we de werking van de blaas en nieren uit. Het kind gaat aan de slag met een plaskalender en wordt nauw opgevolgd. Vaak wordt ook gewerkt met een plaswekker. De eerste sessie wordt samen beslist welke methoden gebruikt worden voor het kind. Bij deze therapie is het heel belangrijk dat heel het gezin hier in mee opgenomen wordt.